Το παράδοξο της πανδημίας: Εγκλεισμός, σωματική ακινησία και επιστροφή των αποκλεισθέντων στη μεταβίβαση.


Το παράδοξο της πανδημίας: Εγκλεισμός, σωματική ακινησία και επιστροφή των αποκλεισθέντων στη μεταβίβαση.
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου, 2021

Η Κ.Ε.Ψ.Ψ. διοργανώνει Τηλεσεμινάριο με θέμα:

Το παράδοξο της πανδημίας:Εγκλεισμός,σωματική ακινησία και επιστροφή των
αποκλεισθέντων στη μεταβίβαση.

Ημερομηνία: Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Ώρα: 17:45-19:30

Ομιλήτρια: Κα Κλειώ Μπουρνόβα - Κλινική ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια, μέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Παρισίων (SPP), της Ψυχαναλυτικής Ομάδας Λυών (GLPRA) και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (IPA).

Περίληψη:
Οι μεταβολές του εξωτερικού πλαισίου που επιβλήθηκαν άρδην και στους ψυχαναλυτές και στους αναλυόμενους λόγω της πανδημίας, μας ωθούν να ξανασκεφτούμε τις βαθύτερες συντεταγμένες του πλαισίου όχι μόνο σαν σύμβαση αλλά σαν ψυχοσωματικό περιέχον που επιτρέπει και στηρίζει την ψυχική κινητικότητα και δυναμική στην ψυχαναλυτική σχέση. Η κατάσταση εγκλεισμού διαφαίνεται προοδευτικά σαν μια κλινική πειραματική εμπειρία, σαν ένας μεγεθυντικός φακός όπου παρατηρούμε φαινόμενα έντονης ψυχικής κινητοποίησης και επιστροφής πρωταρχικών εμπειριών προς συμβολοποίηση. Θα εστιάσω σε ορισμένα κλινικά παραδείγματα όπου, στις μεταβολές αυτές του εξωτερικού πλαισίου, το σώμα καλείται σαν πρωταγωνιστής, αφενός σαν μεσολαβητής αισθητηριακών αντιλήψεων και μνημονικών εγγραφών και αφετέρου σαν θεατρική σκηνή (Joyce McDougall) των φαντασιώσεων.

Σημείωση
Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη της εταιρείας και σε προσκεκλημένους συνεργάτες.