Αρχική σελίδα

Καλώς ήλθατε  στην ιστοσελίδα της
Κυπριακής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας

 

Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί ένα χώρο σκέψης και επικοινωνίας μεταξύ της Κ.Ε.Ψ.Ψ. και όλων των ατόμων που ενδιαφέρονται για την ψυχανάλυση και ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία. Προσφέρει σύνδεση με άλλες συναφείς εταιρείες καθώς και πρόσβαση σε ψυχαναλυτική βιβλιογραφία.

Η Κυπριακή Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (Κ.Ε.Ψ.Ψ.) είναι η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο που βασίζεται στη ψυχαναλυτική θεωρία όπως αυτή διαμορφώθηκε από τις θεραπευτικές της εφαρμογές. Η ψυχαναλυτική θεωρία θεμελιώθηκε από τον Sigmund Freud και αναπτύχθηκε από τους συνεχιστές του (Klein, Winnicott, Bion, κ.α).

Κύριοι στόχοι της Κ.Ε.Ψ.Ψ είναι :

  • Η εκπαίδευση ψυχαναλυτικών ψυχοθεραπευτών ενηλίκων, παιδιών και εφήβων.
  • Η προαγωγή της ψυχαναλυτικής σκέψης και πρακτικής.
  • Η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ επαγγελματιών ψυχικής υγείας και άλλων επιστημονικών κλάδων.

Η Κ.Ε.Ψ.Ψ. ακολουθεί τις προδιαγραφές εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας (E.F.P.P.)


Ψυχολόγοι