ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: « Το όνειρο ως περιέχον»

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μαρία Γεωργίου
Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια

ΣΥΖΗΤΗΤΗΣ:Φωτούλα Λεοντίου
Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια

Ημερομηνία: Σάββατο 11 Μαρτίου και ώρα 16:00 - 18:00