Κλινική παρουσίαση: Μαρία Γεωργίου

Συντονιστής: Αθανάσιος Αλεξανδρίδης