«Εργασία του Αρνητικού»


Ημερομηνία εποπτείας:
Τρίτη, 02/01/2018
Τοποθεσία εποπτείας:
Λεμεσό

Συντονιστής: Μιχάλης Πέτρου
Κλινικός ψυχολόγος - κοιν.ανθρωπολόγος (Lyon 2)
Ψυχαναλυτής (IRA), ομαδικός αναλυτής ( SFPPG)

Οι συναντήσεις γίνονται στη Λεμεσό σε μηνιαία βάση από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2018.