-«Ομάδα εποπτείας κλινικού υλικού για την εργασία του Αρνητικού»


Ημερομηνία εποπτείας:
Τρίτη, 02/01/2018
Τοποθεσία εποπτείας:
Λευκωσία

Συντονιστής: Μιχάλης Πέτρου
Κλινικός Ψυχολόγος - κοιν. ανθρωπολόγος (Lyon 2)
Ψυχαναλυτής (IRA), Ομαδικός αναλυτής ( SFPPG)

Οι συναντήσεις γίνονται σε μηνιαία βάση από τον Ιανουάριο μέχρι το Ιούλιο του 2018