«Διατάξεις, πλαίσια και διεργασίες σε νευρωτικές και μη νευρωτικές οργανώσεις»


Ημερομηνία εποπτείας:
Τρίτη, 02/01/2018
Τοποθεσία εποπτείας:
Λευκωσία

Συντονιστής: Μιχάλης Πέτρου
Κλινικός Ψυχολόγος - κοιν.ανθρωπολόγος (Lyon 2)
Ψυχαναλυτής(IRA), ομαδικός αναλυτής ( SFPPG)

Οι συναντήσεις γίνονται στη Λευκωσία σε μηνιαία βάση από τον Ιανουάριο μέχρι το Ιούλιο του 2018