Εισηγητής: κος Παντελής Παντελή
Συντονίστρια: κα. Μαρία Γεωργίου