ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

«Η γλώσσα της τρυφερότητας και του πάθους»

Ομιλήτρια: Κα Κλειώ Μπουρνόβα

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11:00

Τοποθεσία: Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου.