Το τραύμα του ορίου
Το τραύμα του ορίου
Διάρκεια:
Σάββατο, 12/10/2019
Τοποθεσία:
Αμφιθέατρο UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας