Περίληψη: Θα παρουσιαστεί μια πανοραμική αναφορά του βιβλιογραφικό έργου του Α. Green, με εστίαση σε κάποιες έννοιες που θα έχουν άμεση σχέση με το κλινικό περιστατικό που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια.