ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τίτλος: Ο Ψυχοσωματικός ασθενής - θεωρητική και κλινική παρουσίαση

Εισηγητής: κος Παντελής Παντελή
Συντονίστρια: κα. Μαρία Γεωργίου

Ημερομηνία : 19 Σεπτεμβρίου 2015, Σάββατο, ώρα 4-6 μμ.